Aktuálne v izijet.sk

Spoločnosť izijet obnovuje prevádzku v plnom rozsahu od 15.06.2020 , privátne transfery a nepravidelné prepravy od 08.06.2020 

Činnosť rezerváčného centra je od pondelka do piatku od 09:00 - 15:00 a hodinu pred/po odchode transferu

 

Spoločnosť izijet odporúča si pred kúpou lístka pozrieť aktuálne cestovné informácie krajín cez ktoré plánujete cestovať na https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/staty_sveta

 

 

 

10.6.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV
Foto: Shutterstock

V nadväznosti na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4739/2020), Slovenská republika od 10. júna 2020 uvoľnila opatrenia na hraničných priechodoch pre osoby pri návrate z Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Grécka, Chorvátska, Islandu, Lichtenštajnského kniežatstva, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska. Pri návrate z týchto 19 krajín občania nemusia ísť ani do domácej izolácie a nemusia ani predložiť negatívny RT-PCR test na ochorenie COVID-19.

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča občanom, ktorí sa nachádzajú na území týchto krajín dbať na zvýšenú opatrnosť (1. stupeň - výstraha) a priebežne sledovať opatrenia zavedené predmetnými štátmi v oblasti epidemiologickej, karanténnej, bezpečnostnej a dopravnej. Informácie o hraničnom režime sú zverejnené a pravidelne aktualizované na webovom sídle MZVEZ SR.

 

Osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom v Slovenskej republike sú pri návrate z Poľska vyňaté z karantény a povinnosti predloženia negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej republiky pred návratom nepresiahol 48 hodín. Vo vzťahu k Poľsku tiež zostáva platné odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania.

 

Pri príchode z iných ako 19 štátov označených opatrením ÚVZ SR č. 4739/2020 je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako 96 hodín, príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky. Po vstupe na územie Slovenska hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať negatívny výsledok testu na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

 

Rezort diplomacie tiež odporúča všetkým občanom nachádzajúcim sa v zahraničí, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na webovom sídle MZVEZ SR alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

 

V prípade núdze sa môžu občania Slovenskej republiky obrátiť na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza alebo na Konzulárne informačné centrum/Diplomatickú službu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (02 5978 5978).

 

Pre všetky ostatné štáty sveta naďalej platí odporúčanie necestovať.

 

 

Preukázanie zdržiavania sa v Maďarsku alebo na Slovensku

Ak nemáte trvalý alebo prechodný pobyt v Maďarsku alebo na Slovensku, musíte sa na hraniciach preukázať najmenej 2 hodnovernými dokumentmi. Hodnovernými dokumentmi sú napríklad:

 • preukaz o zdravotnom poistení,
 • nájomná zmluva,
 • pracovná zmluva,
 • dohoda o vykonaní práce,
 • potvrdenie od zamestnávateľa,
 • list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie,
 • živnostenský list,
 • potvrdenie o platbe inkasa,
 • potvrdenie o zriadení účtu v banke,
 • poistná zmluva a podobne.

 

 

Spoločnosť izijet v rámci prevencie prenosu ochorenia COVID 19 zavádza nasledovné opatrenia: 

 • Každy cestujúci bude pred nastúpením do vozidla spoločnosti izijet.sk požiadaný o dezinfekciu/umytia rúk. Cestujúci buď použije vlastný dezinfekčný prostriedok alebo mu zamestnanec spoločnosti izijet poskytne prípravok BENZINALKOHOL výrobca microChem ( 100g výrobku obsahuje lieh 96% (99g) a benzín)
 • Cestujúci je povinný mať počas celej cesty rúško
 • Spoločnosť dezinfikuje vozidlá po každej jazde
 • Spoločnosť zaraďuje do prevádzky vozidlá riadne vyvetrané a po 12 hodinovom odstavení v depe.

 

Informácia ohľadom zabezpečovania transferov na pravidelnej linke Košice - Budapešť , Košice - Debrecen.

 • Spoločnost izijet premáva riadne podľa prepravného poriadku, prípadné zmeny Vám budú oznámené telefonicky,mailom
 • Informácie o transferoch podávame telefonicky na infolinke +421945454548 upozorňujeme zákazníkov na dlhšie čakacie lehoty pri vybavení telefonickej požiadavky v súvislosti s vyšším obsadením zákazníckej linky.

Informácia pre cestujúcich z partnerských prepravných spoločností:

 • Spoločnosť izijet.sk prepraví aj zákazníkov z partnerských prepravných spoločností - v Prípade že ste od partnerskej prepravnej spoločnosti dostali oznámenie o preprave v spoločnosti izijet.sk bude tak vykonané s cieľom zabezpečiť prepravu-poskytnúť službu do objednanej destinácie klient v aute nedopláca. 

Čo robiť v prípade zmeny alebo zrušenia Vášho letu ?

 • V prípade zmeny alebo zrušenia Vášho letu prosím túto skutočnosť nahláste mailom alebo telefonicky s požiadavkou o storno. Vaša požiadavka bude vyriešená v súlade s PP spoločnosti izijet s.r.o.

Aký čas potrebujem na prestup na letisku Budapešť ?

 • V súvislosti s aktuálnou situáciou odporúčame klientovi si nechať aspoň 60 minút na prestup medzi lietadlom a pravidelným odchodom do Košíc

 

 

 
Loading…