Prerušenie prevádzky a Opatrenia spoločnosti izijet.sk voči ochoreniu COVID 19

Spoločnosť izijet prerušuje prevádzku v súvislosti s nariadením O uzatvorením hraničných priechodov so susednými štátmi

  • Vzhľadom na aktuálnu situáciu spoločnosť izijet ruší transfery do 21.04.2020

V súvislosti s pozastavením prevádzky požiadajte prosím o vybavenie rezervačné oddelenie spoločnosti izijet ktoré priebežne vybavuje rezervácie

  • Fungovanie zákazníckej linky je obmedzené pracovná doba:  pondelok až piatok  09:30 - 14:00 - Informácie zmeny transferu storno lístkov 

 

STORNO PODMIENKY 

Hodnotu rezervácie Vám spoločnost nechá vo forme izibodov na využitie služieb spoločnosti izijet v budúcnosti.

V prípade ,že sa rozhodnete ponechať si kredit vo forme bodov, prosím ešte pred zavolaním alebo mailovým požiadaním o storno si vytvorte zákaznícky účet na stránke  https://izijet.sk/sk/login ( je nutný súhlas na spracovanie osobných údajov a súhlas so zbieraním izibodov.

 

Spoločnosť izijet v rámci prevencie prenosu ochorenia COVID 19 zavádza nasledovné opatrenia: 

  • Každy cestujúci bude pred nastúpením do vozidla spoločnosti izijet.sk požiadaný o dezinfekciu/umytia rúk. Cestujúci buď použije vlastný dezinfekčný prostriedok alebo mu zamestnanec spoločnosti izijet poskytne prípravok BENZINALKOHOL výrobca microChem ( 100g výrobku obsahuje lieh 96% (99g) a benzín)
  • Spoločnosť dezinfikuje vozidlá po každej jazde
  • Spoločnosť zaraďuje do prevádzky vozidlá riadne vyvetrané a po 12 hodinovom odstavení v depe.

 

Informácia ohľadom zabezpečovania transferov na pravidelnej linke Košice - Budapešť , Košice - Debrecen.

  • Spoločnost izijet premáva riadne podľa prepravného poriadku, prípadné zmeny Vám budú oznámené telefonicky,mailom
  • Informácie o transferoch podávame telefonicky na infolinke +421945454548 upozorňujeme zákazníkov na dlhšie čakacie lehoty pri vybavení telefonickej požiadavky v súvislosti s vyšším obsadením zákazníckej linky.

Informácia pre cestujúcich z partnerských prepravných spoločností:

  • Spoločnosť izijet.sk prepraví aj zákazníkov z partnerských prepravných spoločností - v Prípade že ste od partnerskej prepravnej spoločnosti dostali oznámenie o preprave v spoločnosti izijet.sk bude tak vykonané s cieľom zabezpečiť prepravu-poskytnúť službu do objednanej destinácie klient v aute nedopláca. 

Čo robiť v prípade zmeny alebo zrušenia Vášho letu ?

  • V prípade zmeny alebo zrušenia Vášho letu prosím túto skutočnosť nahláste mailom alebo telefonicky s požiadavkou o storno. Vaša požiadavka bude vyriešená v súlade s PP spoločnosti izijet s.r.o.

Aký čas potrebujem na prestup na letisku Budapešť ?

  • V súvislosti s aktuálnou situáciou odporúčame klientovi si nechať aspoň 60 minút na prestup medzi lietadlom a pravidelným odchodom do Košíc

 

 

 
Loading…