Dôležité informácie

Všeobecné informácie o rezervácii:

 • rezervácia vybraného spoja  je možna maximálne 20  týždňov vopred
 • posledná rezervácia je možná do doby zobrazenia daného termínu na stránke
 • upozorňujeme cestujúcich, že platba u vodiča nie je možná

Nástupné miesta si môžete zobraziť kliknutím sem

Meškanie vášho príletu prosím hláste na dispečing telefonicky, alebo smskou na číslo +421 945 45 45 48, alebo emailom na info@izijet.sk  v prípade nahlásenia meškania spoj čaká do 30 minút.

Tarifa (výňatok z PP )

Cena prepravy na pravidelnej linke Košice – Budapešť (letisko) a späť je vždy zobrazená pri zvolenom termíne v rezervačnom systéme a je rozdelená do 1 kategórie:

 • Dospelí, študent, senior, dieťa

Dopravca pre zatraktívnenie svojej ponuky si vyhradzuje právo ponúkať zľavnené lístky, aktuálna cena je vždy zobrazená pri danom termíne.

 

Plánované odchody a príchody Košice – Budapešť

Odchod z Košíc

Príchod do Budapešti

Odchod z Budapešti

Príchod do Košíc

01:00

03:45

04:00*

07:15

 05:00

 7:45 10:45*  14:00

07:00

09:45

13:00*

16:15

 

     

11:30

14:15

16:30*

19:45

14:15 17:00

21:00*

00:15
17:00 19:55

00:45**

04:00

 

 

Dopravca si vyhradzuje právo zrušiť plánovaný odchod, ak si cestujúci v predstihu nezakúpi cestovný lístok. Doba trvania jednej cesty je cca 3 hod., vrátane prestávky počas jazdy v dĺžke cca 10 min.

* Mikrobus čaká na cestujúcich max 30 minút, len ak cestujúci oznámi dispečingu /tel.:00421945 45 45 48 / svoje meškanie.

** Mikrobus čaká maximálne do 40 minút

 

Príplatky / poplatky:

 • príplatok za batožinu: nadpočetnosť = 10€/ks, nadrozmer = 10€/ks, bicykel = 25€/ks, bezplatne 1 kus príručnej batožiny (max rozmery 15x25x35 cm) a 1 kus cestovnej batožiny do 25 kg (max rozmery 30x60x80 cm),
 • príplatok za zviera (pes,mačka alebo fretka ) je 25€, zviera musí byť prepravované v prepravnom obale s nepriepustným dnom a maximálne jedno v spoji
 • poplatok za zmenu objednaného transferu (dátum, čas) je 5€/osoba/smer viac ako 48 hodín pred uskutočnením transferu; menej ako 48 hodín pred transferom zmenu nie je možné realizovať,

Storno podmienky:

 • storno poplatok za zrušenie transferu viac ako 48 hodín pred uskutočnením transferu je 5€/osoba/smer; menej ako 48 hodín pred transferom je storno poplatok 100%

   

    

 • Požiadavku na storno alebo zmenu rezervácie podávajte osobne, telefonicky od pondelka do piatku od 09:00-16:00, alebo písomne mailom na info@izijet.sk pre storno je dôležitý čas obdržania správyLoading…