Nástupné miesta

Nástupné miesta na prepravu:

 

 

 

 

  • Košice , Zástavka MHD na Bottovej ulici ( pri hoteli Gloria Palace ) miesto nástupu je označené označníkom a logom spoločnosti IZIjet s.r.o. 

  • Budapešt Terminál 2 - Terminal parking (od.12.09.2023)

    • Ako sa dostať k nástupnému miestu z terminálu 2B: Po opustení príletovej haly sa vydajte vľavo prejdite popred terminál 2A pri stánku TAXI nasledujte tabuľu TERMINAL PARKING (zelená), Chodte dole po schodoch, ktoré Vás rovno privedú až k nástunému miestu
    • Ako sa dostať k nástupnému miestu z terminálu 2A: Po opustení príletovej haly otočnými dverami sa vydajte rovno, nasledujte tabuľku TERMINAL PARKING (zelená), chodte dole po schodoch, kde sa nachádza nástupné miesto.

 

Link na video: https://www.youtube.com/watch?v=QX9L_6EIinc 

 

 
Loading…