Nástupné miesta

Nástupné miesta na prepravu:

 

  • Košice , Zástavka MHD na Bottovej ulici ( pri hoteli Gloria Palace ) miesto nástupu je označené označníkom a logom spoločnosti IZIjet s.r.o. 

  • Budapešt Terminál 2 - Terminal parking (od.1.10.2018)

    • Ako sa dostať k nástupnému miestu z terminálu 2B: Po opustení príletovej haly sa vydajte vľavo prejdite popred terminál 2A pri stánku TAXI nasledujte tabuľu TERMINAL PARKING (zelená), pokračujte rovno na chodník so strieškou, ktorý Vás rovno privedie až k nástunému miestu
    • Ako sa dostať k nástupnému miestu z terminálu 2A: Po opustení príletovej haly otočnými dverami sa vydajte vľavo, nasledujte tabuľku TERMINAL PARKING (zelená) pokračujte rovno na chodník so strieškou, ktorý Vás rovno privedie až k nástunému miestu.

      

 
Loading…