Aktuálne v izijet.sk

 

Spoločnosť izijet premáva podľa rezervácii v Informačnom systéme.

 • Spoločnosť izijet vie vypraviť aj transfer o 20:30 pre Viac informácii kontaktujte našu zákaznícku linku.
 • Cestujúci je povinný mať so sebou všetky letenky, cestovné lístky, rezerváciu hotela, vytlačené !!! Potvrdenia rezervácii na mobilnom telefone, tablete, počítači sa neakceptujú - tieto potrvdenia a ich vierohodnosť posudzuje polícia.
 • Spoločnosť izijet nenesie zodpovednosť vylúčenia z prepravy cestujúceho orgánom polície pri nepreukázaní účelu cesty.

 

Pri vstupe / opustení územia maďarskej republiky je cestujúci povinný 

Mať so sebou platnú vytlačenú rezerváciu letenky, transferu z/na letisko, Doklad účelu jeho cesty ( napríklad pracovná cesta )

Vo vlastnom záujme všetky dokumenty predkladajúce colnej správe majú byť v tlačenej forme. Potvrdenia na mobilných telefónoch, osobných počítačoch a tabletoch nie sú akceptované.

 

Všetky Informácie o cestovných opatreniach všetkých krajín sveta nájdete  Cestovné a konzulárne informácia ministerstva zahraničných vecí

 

 Spoločnosť izijet odporúča si pred kúpou lístka pozrieť aktuálne cestovné informácie krajín cez ktoré plánujete cestovať na https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/staty_sveta

 

 • V súvislosti s aktuálnou situáciou odporúčame klientovi si nechať aspoň 120 minút na prestup medzi lietadlom a pravidelným odchodom do Košíc
 
 
Cestujúcim pristávajúcim v Maďarsku odporúčame si pripraviť všetky dokumenty k vstupu a preukázaniu cieľa cesty v tlačenej forme, 
 • preukaz o zdravotnom poistení,
 • nájomná zmluva,
 • pracovná zmluva,
 • dohoda o vykonaní práce,
 • potvrdenie od zamestnávateľa,
 • list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie,
 • živnostenský list,
 • potvrdenie o platbe inkasa,
 • potvrdenie o zriadení účtu v banke,
 • poistná zmluva a podobne.

 

 

Spoločnosť izijet v rámci prevencie prenosu ochorenia COVID 19 zavádza nasledovné opatrenia: 

 • Každy cestujúci bude pred nastúpením do vozidla spoločnosti izijet.sk požiadaný o dezinfekciu/umytia rúk. Cestujúci buď použije vlastný dezinfekčný prostriedok alebo mu zamestnanec spoločnosti izijet poskytne prípravok BENZINALKOHOL výrobca microChem ( 100g výrobku obsahuje lieh 96% (99g) a benzín)
 • Cestujúci je povinný mať počas celej cesty rúško
 • Spoločnosť dezinfikuje vozidlá po každej jazde
 • Spoločnosť zaraďuje do prevádzky vozidlá riadne vyvetrané a po 12 hodinovom odstavení v depe.

 

Informácia ohľadom zabezpečovania transferov na pravidelnej linke Košice - Budapešť , Košice - Debrecen.

 • Spoločnost izijet premáva riadne podľa prepravného poriadku, prípadné zmeny Vám budú oznámené telefonicky,mailom
 • Informácie o transferoch podávame telefonicky na infolinke +421945454548 upozorňujeme zákazníkov na dlhšie čakacie lehoty pri vybavení telefonickej požiadavky v súvislosti s vyšším obsadením zákazníckej linky.

Informácia pre cestujúcich z partnerských prepravných spoločností:

 • Spoločnosť izijet.sk prepraví aj zákazníkov z partnerských prepravných spoločností - v Prípade že ste od partnerskej prepravnej spoločnosti dostali oznámenie o preprave v spoločnosti izijet.sk bude tak vykonané s cieľom zabezpečiť prepravu-poskytnúť službu do objednanej destinácie klient v aute nedopláca. 

Čo robiť v prípade zmeny alebo zrušenia Vášho letu ?

 • V prípade zmeny alebo zrušenia Vášho letu prosím túto skutočnosť nahláste mailom alebo telefonicky s požiadavkou o storno. Vaša požiadavka bude vyriešená v súlade s PP spoločnosti izijet s.r.o.

Aký čas potrebujem na prestup na letisku Budapešť ?

 • V súvislosti s aktuálnou situáciou odporúčame klientovi si nechať aspoň 120 minút na prestup medzi lietadlom a pravidelným odchodom do Košíc

 

 

 
Loading…